وب سایت امیر خوشاوی

شاعر . عکاس . فیلم‌ساز

صدا

صدام بزن صدام بزن
لبالب از نيازه دل
صدام بزن تا از صدات
ترانه‌ها بسازه دل

صدات يه بارونه برام
فراره از كويرِ ترس
صدام بزن تا جونم و
ساده ازم نگيره ترس

صدايِ تو شعرِ شميم
توو دفترِ سربه‌هوا
صدايِ تو نوازشه
توو ضربه‌هايِ ناروا

صدام بزن صدام بزن
مي‌خوام كه پر دربيارم
مي‌خوام كه مجنون شم و از
عاشقي سردربيارم

مي‌خوام صدات و بشنوم
وقتي كه لرزونه صدا
وقتي هراسون مي‌شم از
شيطنتِ آدمْ‌بدا

صدايِ تو خيزِ نسيم
توو گرميِ شهريوره
صدام بزن تا از سرم
خماريِ شب بپره

صدات طلوعِ شعر و شور
شروعِ نور و رقصِ رنگ
صدام بزن صدايِ تو
يه منظره‌س سبز و قشنگ

YouTube Iconاز نمایه فیس بوک من دیدن کنیداز نمایه فیس بوک من دیدن کنیداز نمایه فیس بوک من دیدن کنیداز نمایه فیس بوک من دیدن کنیداز نمایه فیس بوک من دیدن کنیداز نمایه فیس بوک من دیدن کنید