وب سایت امیر خوشاوی

شاعر . عکاس . فیلم‌ساز

دستم و رد نکن

یه دلت با منه ، دلِ دیگه‌ت کجاس؟

دودلی و هنوز ، گریه‌هات بی‌صداس

.

آخرِ فاصله ، چیزی جز گریه نیس

تو می‌مونی فقط ، با دوتا چشمِ خیس

.

دستم و رد نکن ، دستِ من خالیه

با تو بودن برام ، اوجِ خوشحالیه

.

تو منو می‌بری ، اونورِ مرزِ شک

تو یقینِ منی ، رفیقِ بی‌کلک

.

رفتنت ماتمه ، رفتنت آهِ سرد

مگه می‌شه بری ، موند و گریه نکرد؟

.

کاشکی این عاشقی ، ختمِ به خیر بشه

دستم و رد نکن ، موقعِ سازشه

.

YouTube Iconاز نمایه فیس بوک من دیدن کنیداز نمایه فیس بوک من دیدن کنیداز نمایه فیس بوک من دیدن کنیداز نمایه فیس بوک من دیدن کنیداز نمایه فیس بوک من دیدن کنیداز نمایه فیس بوک من دیدن کنید