وب سایت امیر خوشاوی

شاعر . عکاس . فیلم‌ساز

گاه

گاهِ سال‌مرگِ دلِ تو ، گاهِ دل‌مردگیِ من

گاهِ خالی شدن از عشق ، گاهِ زنده‌زنده سوختن

.

گاهِ انجمادِ شعله ، پیشِ ظلمتِ فرارو

گاهِ بوسیدنِ کژدم ، گاهِ سربریدنِ قو

.

گاهِ خشک و پیرِ گلدون ، گاهِ جان‌کُشیِ مجنون

گاه یک سکوتِ مزمن ، گاهِ نغمه‌هایِ محزون

.

گاهِ از تو گم شدن تا ، گاهِ پیدا کردنِ مرگ

گاهِ پُز دادنِ پاییز ، گاهِ من توو نقشِ یه برگ

.

گاهِ آشوب گاهِ محنت ، گاهِ خاموشیِ بربط

گاهِ نفرین گاهِ لعنت ، گاهِ راهِ بی‌سعادت

.

توو گاهِ شومِ ضرب و جرح ، رو دلِ بی‌دلم برس

توو این چاردهِ شب شده ، ای ماهِ کاملم برس

.

برس به دادِ دستِ من ، همدستِ ظلمت‌ها نشو

دلیلِ لال‌مونیِ ساز ، هم‌گامِ بربط‌ها نشو

.

برس تا گاهِ زندگی ، دوباره روبه‌راه بشه

بگذره گاهِ فاصله ، هرگاهمون دل‌خواه بشه

.

YouTube Iconاز نمایه فیس بوک من دیدن کنیداز نمایه فیس بوک من دیدن کنیداز نمایه فیس بوک من دیدن کنیداز نمایه فیس بوک من دیدن کنیداز نمایه فیس بوک من دیدن کنیداز نمایه فیس بوک من دیدن کنید